لینکرو

دسته: گروه های درسی

انجمن رشته حقوق

توضیحات : کانال کار تحقیقی رشته حقوق. ↙️ 🤖➔ @ForoshMaghale جزوه، کتاب و نمونه سوال رشته حقوق 📚➔ @LAW400 سفارش جزوهسفارش کار تحقیقی. ↙️🎓➔ @PUYANNET محفل دورهمی سوپر گروه دانشجویان حقوق (بیشتر…)