لینکرو

برچسب: دوستانه

دوستان ماندگار

پروفايل بدون اسمو عكس ممنوع توهين بي احترامي ممنوع تبلیغ انواع لینک ممنوع درخواس پیوی ممنوع چت فارسي رده سني آزاد فقط چت گروهي بحث موضوع بزارين گفتگوي مفيدانجام بدين بگيد بخنديد وخوش باشيد باعث…

چتکده دوستان

دخالت توکار ادمینا ممنوع پیوی رفتن ممنوع =باریمو توهین بی احترامی ممنوع شاخ بازی نداریم همه باهم دوستیم محدودیت سنی نداریم به چتکده دوستان خوش آمدید

دوستانه

گپمون آس آس🎯🎯🎯🎯 ممبراش خیلی باگلاس💃💃💃 مدیرش از اون باحالاس😘😘 جای شماتو❤️ماست💕💕 جای بی ادبا تو 👈لیست سیاس😢😢 توهین و بی ادبی🚫پیوی خانومها🚫 طهران کرج 😘😘 _خوشش بیاد خودش میاد

همه تنهاها

دوستان به گروه خودتون خوش امدین🌹🌹 بی ادبی برابر است با ریمو توهین یا پستهای نامربوط و زشت ممنوع و ریمو پی وی خانومها رفتن بدون اجازه ممنوع و ریمو سعی کنیم کنارهم لحظات خوبی…