لینکرو

برچسب: عاشقانه

گروه تلگرام مدار عاشقی

توضیحات و قوانین گروه : ٌ↫یــه گــپ ضدم ❆⇜خــاســ♡♥️ ↫ادمــیــنــاشــ❆⇜ بــاڪــلــاثــ♡♥️ ٌ↫ٌدخــطــراشــ❆⇜ وثــواثــ♡♥️ ٌ↫پــثــراشــ❆⇜ جــیــگــر تــلــاثــ♡♥️ ٌ↫ادب نــشــانــح ❆⇜فــرحنــگ شــمــاثــ♡♥️ (بیشتر…)

عاشقای همدان

به نام خدا❤️ ✅ به کلبه عاشقای همدان خوش اومدید🌹🌹 ✅ بی احترامی و در خواست پی وی ⛔️ ✅ زیر ۲۰ سال لفت فقط در صورت متأهل بودن ✅ دوستان خودتان هم دعوت کنید…

عاشقانه های متاهلی

ورود افراد زیر 30ممنوع 🚫مبت 18🔞🔞 پی وی خانما 🚫 بحث سیاسی ممنوع🚫 توهین به هر قومی 🚫 ورود افراد مجرد ممنوع🚫 لطفا با لبخند وارد شوید 😀

عاشقانه ها

❤️گپـــــ عاشقانه ها❤️ شاخٌ❦✾بـازے❦✾مَمڹٌٶع🚫 ڵێڼڪ ٌ❦✾تبلیغٵتٌ❦✾ممنۅع🚫 فحاشےٌ❦✾پـے وے'ٌ❦✾ممنۅع🚫 چت آزادٌ❦✾مًٍخـٌِـزْٰنـٍٔےٌ❦✾آزاد❤️ ورود بی جنبه ها ممنوع🚫

دهه ۶۰ و ۷۰ جیگریا عشق

دورهمی خانوما وقایون تهران کرج 60یا قـانون خـاصـے نداریـم مـؤدب بـاش مـخ زنـے آزاد جـنـبـه نـدارے نـیـا ڪـنـارهم خـوش باشــید زیری 20سال نیا ریمو میشی اومدی کنارهم خوش باشید بخندید

عشق پنهان

به گروه کافـه دنج خوش آمدید گذاشتن هرنوع لینک ممنوع رفتن پی وی بدون اجازه ممنوع دوستان زیر۱۸سال ممنوع باهم مهربون باشید دوستان گلتون ادکنید چت فقط فارسی باادب باش فعال باش تادر جای بگیرید