لینکرو

برچسب: چت

گروه تلگرام آموزش و دانستنی های شنا

توضیحات گروه : آموزش تضمینی شنا 🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️ آموزش شنا به صورت ۱۰۰% تضمینی برای تمامی رده های سنی جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به ادمین مراجعه فرمایید. (بیشتر…)

گروه تلگرام تگزاس

توضیحات و قوانین گروه : به گروه تـــــــــگــــــــزاس بپیوندید ❤️ 🎭🇮🇷 چت🦋༒اینـैـجا زنـैـَدان نیـैـست ༒༘༘. 🇮🇷 ڪـैـِہ بخـैـَوام قانـैـون بـैـذارم!†❤️🇮🇷 مشتـैـی بـैـَاش🍷 (بیشتر…)